Tag: เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ปัญหาของความชื้นในอากาศสูง แก้ได้ด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นปัญหาของความชื้นในอากาศสูง แก้ได้ด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ความชื้นในอากาศที่มีมากจนเกินไป ส่งผลเสียหลายด้าน ความชื้นสูงคือปริมาณไอน้ำในอากาศมีสูง โดยอากาศที่อยู่รอบตัวของเรา บางครั้งเราไม่รู้เลยว่ามีความชื้นมากหรือน้อย สามารถทำได้โดยการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น โดยเครื่องวัดที่มีเซนเซอร์แม่นยำ ปัจจุบันไม่ได้มีแค่เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นเท่านั้นแต่ยังมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วย ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยมากๆ  ความชื้นในอากาศสูง มีผลกระทบอย่างไร  1.เกิดชื้อรา  ความชื้นในอากาศที่มีสูง มีผลทำให้เกิดเชื้อรา สังเกตได้ชัดเจนเลยคือ บริเวณของหน้าต่างและผนัง บางครั้งชื้อรายังอาจเกิดขึ้นได้กับสินค้า อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับว่ามีผลเสียอย่างมาก ...