Tag: อบรมเครน

อบรมเครน

เครน คืออะไร มีกี่ประเภท และการอบรมเครนสำคัญมากแค่ไหนเครน คืออะไร มีกี่ประเภท และการอบรมเครนสำคัญมากแค่ไหน

ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน เครน ถือเป็นเครื่องจักรกลที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในภาคของอุตสาหกรรมเป็นเครื่องทุ่นแรงที่พัฒนามาให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน การทำงานกับเครน มีความเสี่ยง ดังนั้น การอบรมเครนก่อนเริ่มปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญมากๆ เครน คืออะไร เครนหรือปั้นจั่น หมายถึง เครื่องจักรกล ใช้สำหรับยกสิ่งของ ส่วนมากใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเยอะ สามารถยกขึ้นลงตามแนวดิ่งและสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบได้ ประเภทของเครน 1.เครนขาสูงและเครนเหนือศีรษะ ...