Tag: ตรวจ คุณภาพ น้ำ

ตรวจ คุณภาพ น้ำ

การตรวจคุณภาพน้ำ มีประโยชน์อย่างไร การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีกี่แบบการตรวจคุณภาพน้ำ มีประโยชน์อย่างไร การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีกี่แบบ

การตรวจคุณภาพน้ำ ไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้ดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย แต่ประโยชน์ที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น เช่น หากน้ำมีสนิมเหล็ก รสชาติไม่ชวนดื่ม หรือมีสี ก็สามารถกำจัดเหล็กออกได้โดยการเติมอากาศหรือตะกอน เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจคุณภาพน้ำก็ยังสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อีกด้วย เช่น การควบคุมความเป็นกรดและด่าง ทำให้สามารถควบคุมการตกตะกอนของเหล็กได้ดีขึ้นหรือทำให้มีคลอรีนที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้มากขึ้นนั่นเอง การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีประโยชน์ที่สำคัญได้แก่ สามารถบอกถึงแหล่งมลพิษ เช่น แอมโมเนีย แบคทีเรีย และสารอินทรีย์ต่างๆ สามารถบอกถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคได้แก่ ...