เครน คืออะไร มีกี่ประเภท และการอบรมเครนสำคัญมากแค่ไหน

อบรมเครน

ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน เครน ถือเป็นเครื่องจักรกลที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในภาคของอุตสาหกรรมเป็นเครื่องทุ่นแรงที่พัฒนามาให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน การทำงานกับเครน มีความเสี่ยง ดังนั้น การอบรมเครนก่อนเริ่มปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญมากๆ

เครน คืออะไร

เครนหรือปั้นจั่น หมายถึง เครื่องจักรกล ใช้สำหรับยกสิ่งของ ส่วนมากใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเยอะ สามารถยกขึ้นลงตามแนวดิ่งและสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบได้

ประเภทของเครน

1.เครนขาสูงและเครนเหนือศีรษะ

เครนประเภทนี้ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มาก เรียกได้เป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีโครงสร้างที่ไม่ใหญ่มาก ใช้พื้นที่น้อย สามารถใช้เคลื่อนย้ายยกวัตถุได้ง่าย ใช่งานสะดวกสบาย

2.เครนหอสูง

เครนหอสูง ได้รับความนิยมใช้ในงานก่อสร้าง สามารถใช้ยกเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ ได้ เป็นเครื่องทุ่นแรงได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม เครนชนิดนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา อันตรายมาก ผู้ใช้งานควรได้รับการอบรมเครนเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ

3.รถเครนหรือเรือเครน

เครนชนิดนี้ เน้นการใช้งานที่สะดวกเป็นหลัก ยกของได้ไม่มากเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นเรือเครนจะสามารถยกน้ำหนักได้มาก ใช้งานในเรือหรือติดตั้งใช้งานที่ท่าเรือเป็นหลัก

นอกจากประเภทดังกล่าวแล้ว เครนหรือปั้นจั่นยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่

  • เครนชนิดเคลื่อนที่ หมายถึง เครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ติดตั้งบนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง
  • เครนชนิดอยู่กับที่ หมายถึง เครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ติดตั้งบนขาตั้ง หอสูงหรือติดตั้งบนล้อเลื่อน

ความสำคัญของการอบรมเครน

การอบรมเครน มีความสำคัญอย่างมาก บ่อยครั้งที่พบเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากการทำงานเกี่ยวข้องกับเครน อุบัติเหตุเกิดจากความไม่รู้ นอกจากนั้นยังเกิดจากการสื่อสารกันผิด ระหว่างผู้ให้สัญญาณเครนและผู้บังคับ การอบรมเครนจะช่วยให้เกิดความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ป้องกันอุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ตามการอบรมเครน มีทั้ง เครนชนิดอยู่กับที่และเครนชนิดเคลื่อนที่ ดังนั้น ก่อนที่นายจ้างจะส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมเครน ควรตรวจสอบให้แน่ใจ

การอบรมเครนจะมีหลักสูตรทบทวนการทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น ระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยไปกว่า 3 ชม หากนายจ้างต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมเครนเลือกสถาบันที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันที่มีทีมงานผู้อบรมหรือวิทยากรมืออาชีพ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้เป็นอย่างดี