ปัญหาของความชื้นในอากาศสูง แก้ได้ด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ความชื้นในอากาศที่มีมากจนเกินไป ส่งผลเสียหลายด้าน ความชื้นสูงคือปริมาณไอน้ำในอากาศมีสูง โดยอากาศที่อยู่รอบตัวของเรา บางครั้งเราไม่รู้เลยว่ามีความชื้นมากหรือน้อย สามารถทำได้โดยการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น โดยเครื่องวัดที่มีเซนเซอร์แม่นยำ ปัจจุบันไม่ได้มีแค่เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นเท่านั้นแต่ยังมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วย ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยมากๆ 

ความชื้นในอากาศสูง มีผลกระทบอย่างไร 

1.เกิดชื้อรา 

ความชื้นในอากาศที่มีสูง มีผลทำให้เกิดเชื้อรา สังเกตได้ชัดเจนเลยคือ บริเวณของหน้าต่างและผนัง บางครั้งชื้อรายังอาจเกิดขึ้นได้กับสินค้า อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับว่ามีผลเสียอย่างมาก หากเรารับประทานอาหารที่มีเชื้อรา ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ แล้วถ้าบ้านของเรามีเชื้อราที่ขอบหน้าต่างหรือผนัง ก็ส่งผลในด้านความสวยงามทำให้บ้านไม่น่าอยู่มีความสกปรก 

2.กลิ่นอับ 

ความชื้นในอากาศที่มีมาก หรือความชื้นสูง ส่งผลทำให้เกิดกลิ่นอับ โดยเฉพาะกลิ่นอับบนเฟอร์นิเจอร์ ยิ่งถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ยิ่งต้องระมัดระวัง นอกจากจะมีกลิ่นอับหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้ว เฟอร์นิเจอร์ไม้ยังดูดซับความชื้นได้ง่าย ส่งผลทำให้เกิดเชื้อราและเกิดการบิดงอด้วย 

3.ปัญหาสนิม 

อีกหนึ่งปัญหาที่มักมากับความชื้นสูง นั่นคือ สนิม ทำให้ชิ้นงานหรือชิ้นส่วน สินค้าที่เป็นโลหะ ตลอดจนโครงสร้างเหล็กต่างๆ เกิดจากผุกร่อน มีสนิม อายุการใช้งานสั้น แถมยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วย รวมถึงส่งผลกระทบในด้านความสวยงาม 

4.สุขภาพ 

ความชื้นในอากาศที่มีสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ ปัจจุบันที่พักอาศัยต่างๆ นิยมติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อส่งเสริมให้คนในบ้านมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ ในโรงงานอุตสาหกรรม ก็นิยมติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเช่นกัน 

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก หน้าที่หลักคือ วัดและควบคุมความชื้นในสภาพแวดล้อมรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะความชื้น รวมถึงอุณหภูมิ มีผลเสียต่อสินค้ามากๆ นอกจากนั้นการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นอย่างไรกันข้าง ทุกคนคงเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่า เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีความสำคัญอย่างไร และความชื้นในอากาศที่มีสูง ส่งผลกระทบในด้านใดบ้าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความชื้นในอากาศที่มีสูง สร้างความเสียหายหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ การติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ช่วยได้ เลือกเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ดี มีความคุณภาพได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงานและใช้งานง่าย เพื่อความคุ้มค่า